Τοποθετήσεις αντικειμένων

Με την χρήση καταλλήλων εργαλείων και ειδικευμένου προσωπικού, αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των μηχανημάτων σας όπου μας ζητηθεί.
Αναλαμβάνουμε τη ασφάλισή τους από το σημείο της παραλαβής εξωτερικά του χώρου σας μέχρι την τελική τοποθέτηση τους στο χώρο σας.