Μεταφορά αντικειμένων

Μεταφορές παντός είδους αντικειμένου με φορτηγά (πλατφόρμες), εφοδιασμένα με γερανούς παπαγάλους. Ανυψωτική ικανότητα από 9 ton/m έως και 85ton/m, ύψους εργασίας έως 42 μέτρα.
Δυνατότητα μεταφοράς με ανοιχτού τύπου πλατφόρμες ή ημίκλειστου με παραπέτα.