• Περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας 2,5 Τ με τρίπλεξ ιστό ανυψωτικής ικανότητας 4,8m.
  • Περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας 3,5 Τ με τετράπλεξ ιστό ανυψωτικής ικανότητας 4,9m. Το μοναδικό στην κατηγορία του με ύψος ιστού 1,9m κατάλληλο για εργασίες σε ύψος με χαμηλό ταβάνι.