Μικροί γερανοί

Μικρούς αυτοκινούμενους ανυψωτικούς γερανούς από 1 εώς 3 τόνους και μικρά αυτοκινούμενα καλαθοφόρα (με ερπύστρια).

Με την βοήθεια χειριστή η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην προσέγγιση δυσπρόσιτων σημείων για την ανύψωση αντικειμένων (εσωτερικές αποξηλώσεις και τοποθετήσεις) ή προσωπικού για διαφορές εργασίες (καθαρισμούς κτιρίων, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά έργα κ.λ.π).

Με διαστάσεις 0,8m πλάτους, 2,0m ύψος και λιγότερο από 4m μήκος, δύσκολο να βρεθεί σημείο το οποίο να μην μπορούν να πλησιάσουν.