Προφίλ

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1976. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, δραστηριοποιήθηκε στην οδική βοήθεια επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στη μεταφορά και ανύψωση κάθε είδους αντικειμένου (λ.χ. σκάφη αναψυχής, μηχανήματα, επιγραφές) με τη χρήση εξειδικευμένων γερανών.

Μεταφορές

Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως μεταφορές βαρέως αντικειμένων με σύγχρονα φορτηγά πλατφόρμες εφοδιασμένα με γερανούς παπαγάλους από 9 ton/m έως 65 ton/m

Ανυψώσεις

Ανυψώσεις

Aναλαμβάνουμε την ανύψωση κάθε είδους αντικειμένου με την χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων

Τοποθετήσεις αντικειμένων

Τοποθετήσεις αντικειμένων

Αναλαμβάνουμε την εκφόρτωση – μεταφορά – ανύψωση και τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου, με την χρήση καταλλήλου προσωπικού και εξειδικευμένων εργαλείων)

Ενοικιάσεις ανυψωτικών μηχανήματων

Ενοικιάσεις ανυψωτικών μηχανήματων

Ενοικιάσεις καλαθοφόρων οχημάτων – έργο εξεδρών – περονοφόρων – μικρών αυτοκινούμενων γερανών με ερπύστρια